Ваљдрина Хоџа

Родена во 1992 година во Струга, Ваљдрина доаѓа од средина во која најважен приоритет има дадено на образованието и образовниот развој. Немала никаков сомнеж за правецот кој сакала да го следи во животот, па така, таа се определува да студира економски науки. По завршувањето на студиите, продолжува со магистратура која успешно ја завршува во програмата на Менаџирање и информатика. Од 2019 е дел од ТИРЗ Струга, каде има прилика во атрактивна институција да го користи своето знаење кое го стекнала во текот на образовниот циклус.