Стефан Поп Ацев

Роден во 1998 година во Скопје, Стефан е магистер по Финансово Право на Правниот факултет (УКИМ Скопје). Основач и раководител на трговската компанијата БИСМАН со седиште во Скопје која покрај на домашниот пазар, оперира и во регионот. Член е на Стопанска комора во асоцијацијата на млади претприемачи ТИМ 40 и Ротари Клуб.