Номинирајте поединци од Вашата заедница за кои верувате дека заслужуваат признание – било да е тоа локален едукатор кој прави позитивна разлика, претприемач кој чесно и работливо го гради својот бизнис, активист што предизвикува промени на подобро итн.