Насте Маркоски

Роден во 1980 година во Струга. Насте се стекнува со називот дипломиран правник и својата кариера ја гради во областа на правните науки. Последните 6 години успешно ја менаџира ТИР зоната во Струга.

*Видео за личноста ќе биде поставено наскоро