Андреа Серафимовски

Роден во 1984 година во Гостивар, дипломиран на Градежниот факултет (УКУМ Скопје), кариерата како градежен инженер ја започнува во оперативата на компанијата ГД Гранит АД Скопје, каде што во 2015 година е именуван за член на Управниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје.